دموی آنلاین نرم افزار CRM

نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان

راهکارها و امکانات نرم افزار CRM برای مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان

با استفاده از سیستم هوشمند CRM به عنوان نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان می توانید تمام اطلاعات بیماران را در یک پایگاه داده به صورت یکپارچه ذخیره نمایید.همچنین با خودکارسازی فرآیندها توسط نرم افزار از اتلاف زمان جلوگیری نمایید. نرم افزار CRM برای مطب، کلینیک و بیمارستان با ایجاد و حفظ ارتباط موثر با بیماران و همراهان بیمار امر خدمت رسانی را بهبود می بخشد.

بهبود امر خدمت رسانی باعث افزایش وفاداری و رضایت بیماران می گردد.

قابلیت ها و امکانات نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان

نوبت دهی

دسته بندی بیماران

ثبت مراکز درمانی

ثبت بیماران

ارسال خودکار پیام های اطلاع رسانی

ثبت همراهان بیمار

ثبت اسناد پزشکی بیمار

ثبت ارتباطات بیمار

سیستم پیگیری درمان

خروجی PDF از کلیه اطلاعات

سیستم پذیرش، ترخیص، انتقال و ارجاع بیماران

نمایش نوبت و یا مراجعین پزشک

و امکانات دیگر…

گزارش ساز

مدیریت مکاتبات و ارتباط پزشکی

سیستم آموزش و مراقبت

همین حالا نرم افزار CRM را رایگان دانلود کنید

با تکمیل فرم زیر، لینک دانلود رایگان نرم افزار CRM و آموزش های مرتبط برای شما ارسال می گردد: